background image home

Verspreiding
verkleinen

Tips om risico op besmetting van jezelf en anderen te verkleinen:

Gebruik papieren zak- en handdoekjes en gooi deze weg na gebruik.

Was je handen regelmatig met water en zeep.

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Raak je gezicht zo min mogelijk aan.

Ventileer en maak je huis regelmatig schoon.

Draag bij griep een mond-neusmasker om overdracht op anderen te beperken.

Neem jaarlijks een griepprik.

Het griepvirus(influenza virus) wordt onder andere verspreid door niezen en hoesten. De virus houdende druppeltjes die in de lucht komen door het niezen of hoesten, kunnen vervolgens worden ingeademd door andere mensen. Het virus kan al met één tot enkele druppeltjes worden overgebracht op mensen die dicht in de buurt staan.


Influenzavirussen kunnen 24 tot 48 uur besmettelijk blijven op harde (niet-poreuze) oppervlakken zoals deurknoppen en tot 12 uur op zachte (poreuze) oppervlakken zoals tissues. Door het aanraken van bijvoorbeeld een besmette deurklink of andere voorwerpen nemen mensen de virussen mee.

Naast overdracht van het virus via de lucht is overdracht via handcontact ook een belangrijke risicofactor.