MENU
background image home

Info over
de griepprik

IEDER JAAR EEN NIEUWE GRIEPPRIK


Griepseizoen:
ongeveer 1 nov t/m 1 april

WHO samenstelling griepvaccins

FEBRUARI

Productie – Kweken van virussen in bevruchte kippeneieren, zuiveren en inactiveren van virussen

Feb/Maart t/m Mei

Start formuleren vaccins

JUNI

Diverse kwaliteitscontroles

Feb t/m Juli

Distribueren naar magazijnen van de landen

AUGUSTUS

Distribueren naar RIVM en RIVM naar huisartsen

SEPTEMBER

Nationale Griepprikdag

17 OKTOBER

Veelgestelde
vragen

Hoe werkt de griepprik?

Lees meer

Hoe werkt de griepprik?

Het griepvaccin wordt doorgaans in de schouderspier gezet. Het lichaam reageert vervolgens door afweerstoffen aan te maken tegen deze cocktail van geïnactiveerde influenzavirussen. Hierdoor wordt de kans dat je griep krijgt kleiner: gemiddeld rond de 40%, dit kan per seizoen verschillen. Als je toch griep krijgt verloopt de ziekte milder. Aangezien de samenstelling van de griepprik bijna ieder jaar wijzigt en de bescherming na een tijd afneemt, wordt geadviseerd elk jaar een nieuwe griepprik te halen.

Is de griepprik veilig?

Lees meer

Is de griepprik veilig?

Voordat de griepprik gegeven mag worden, wordt deze goed onderzocht. De griepprik kan hierdoor veilig gebruikt worden. Er is al decennia lang ervaring met de griepprik.

Wat zijn de bijwerkingen van de griepprik?

Lees meer

Wat zijn de bijwerkingen van de griepprik?

Zoals elk geneesmiddel kan ook de griepprik bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te  

maken. De meeste bijwerkingen zijn mild en treden meestal op binnen de eerste 3 dagen na vaccinatie en verdwijnen gewoonlijk binnen 1 tot 3 dagen. 

 

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers): 

- Hoofdpijn, spierpijn (myalgie), zich onwel voelen (1), pijn op de injectieplaats. 

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) 

- Koorts (2), rillingen, reacties op de injectieplaats: roodheid (erytheem), zwelling, harde plek (induratie). 

(1) Vaak bij ouderen 

(2) Soms bij ouderen 

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen van de griepprikken die worden gebruikt in het nationaal programma grieppreventie is te vinden in de bijsluiters: https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/bijsluiters-en-productinformatie-nationaal-programma-grieppreventie 

Waarom zou ik een griepprik nemen?

Lees meer

Waarom zou ik een griepprik nemen?

Griep is vervelend, maar kan ook ernstig verlopen. Sommige mensen lopen extra risico om ernstig ziek te worden door griep, bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, maar ook voor mensen met onderliggend lijden zoals bijvoorbeeld long- of hartaandoeningen. Voor meer informatie over deze risicogroepen kijk je op https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/voor-wie-is-griepprik

Wat zijn de risicogroepen voor de griepprik?

Lees meer

Wat zijn de risicogroepen voor de griepprik?

De risicogroepen die in aanmerking komen voor een griepprik zijn als volgt:

 • Zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap
 • Kinderen met psychomotore aandoeningen
 • Mensen met:
  • een leeftijd van 60 jaar en ouder inclusief mensen die vóór 1 mei van het volgend jaar 60 jaar worden;
  • afwijkingen en aandoeningen aan de luchtwegen en longen zoals astma, chronische bronchitis, longemfyseem;
  • chronische stoornis van de hartfunctie, zoals na een hartaanval, hartritmestoornissen of na een hartoperatie;
  • diabetes mellitus (suikerziekte) type 1 en 2; niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
  • een chronische nieraandoening. Het gaat vooral om als de nieren door een ziekte niet meer goed werken (dus bijvoorbeeld niet bij nierstenen);
  • die kortgeleden een beenmergtransplantatie hebben ondergaan;
  • die geïnfecteerd zijn met hiv (humaan immunodeficientievirus);
  • verminderde weerstand tegen infecties (bijvoorbeeld door levercirrose, (functionele) asplenie, auto-immuunziekten, chemotherapie en afweerverlagende medicatie);
  • een leeftijd vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);
  • een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
  • een verstandelijke beperking die niet ineen instelling wonen (op advies van de verantwoordelijke (huis)arts);
  • een woning in een verpleeghuis;
  • een neurologische en neuromusculaire aandoeningen (NNMD);
  • een spierziekte, of een andere ziekte(n) aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS;
  • een doorgemaakt hersenbloeding of infarct;
  • met epilepsie;
  • longschade als gevolg van COVID-19
  • morbide obesitas (BMIBody Mass Index > 40)
  • dementie
  • cochleaire implantaten

Bron: RIVM

Ik val niet in de risicogroep, kan ik toch een griepprik nemen?

Lees meer

Ik val niet in de risicogroep, kan ik toch een griepprik nemen?

Griep is vervelend! Als je niet tot de risicogroep behoort, kan je je op eigen initiatief of mogelijk via de werkgever laten vaccineren. De kans op besmetting met het griepvirus is het grootst in besloten, drukbezochte ruimten, zoals bijvoorbeeld kantoor, openbaar vervoer, school en kinderdagverblijven. Veel werkgevers bieden de griepprik aan hun medewerkers aan. Daarnaast bescherm je niet alleen jezelf, maar ook anderen zoals collega’s en mensen in je omgeving die mogelijk in een risicogroep vallen.

Ik val wèl in de risicogroep, hoe kan ik een griepprik krijgen?

Lees meer

Ik val wèl in de risicogroep, hoe kan ik een griepprik krijgen?

De griepprik wordt jaarlijks, doorgaans in de tweede helft van oktober tot en met november, gratis aangeboden aan mensen vanaf 60 jaar en volwassen en kinderen uit de risicogroepen via het Nationaal Programma Grieppreventie van de overheid. Deze risicogroepen krijgen via de huisarts een oproep.

Waarom wordt de griepprik ieder jaar opnieuw aangeboden?

Lees meer

Waarom wordt de griepprik ieder jaar opnieuw aangeboden?

De bescherming die de griepprik biedt neemt na verloop van tijd af. Daarnaast muteren griepvirussen regelmatig. Daarom schatten deskundigen elk voorjaar in welke influenzavirussen de volgende winter het meest zullen circuleren. Op basis daarvan stelt de WHO* de samenstelling van de griepprik vast. Deze bestaat uit een cocktail van 4 geïnactiveerde influenza-virusstammen.

* WHO: World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie)

Kan ik griep krijgen van de griepprik?

Lees meer

Kan ik griep krijgen van de griepprik?

De griepprik bestaat uit een cocktail van 4 geïnactiveerde influenza-virusstammen. De virusdeeltjes in de griepprik zijn zodanig bewerkt waardoor ze zelf geen griep meer kunnen veroorzaken na vaccinatie. Je kan dus géén griep krijgen van de griepprik.

Kan ik na de griepprik nog griep krijgen?

Lees meer

Kan ik na de griepprik nog griep krijgen?

De griepprik vermindert de kans op griep met ongeveer 40%, dit verschilt per seizoen, afhankelijk van de circulerende stammen en de match met het vaccin. Als je na de griepprik toch griep krijgt verloopt de ziekte milder.

Ik ben al gevaccineerd tegen COVID-19, waarom zou ik dan ook nog een griepprik halen?

Lees meer

Ik ben al gevaccineerd tegen COVID-19, waarom zou ik dan ook nog een griepprik halen?

Vaccinatie tegen COVID-19 beschermt niet tegen griep, vaccinatie tegen griep beschermt niet tegen COVID-19.

Ik ben zwanger, is de griepprik veilig voor mij en mijn kindje?

Lees meer

Ik ben zwanger, is de griepprik veilig voor mij en mijn kindje?

De griepprik is veilig in alle fasen van de zwangerschap. Ook tijdens de periode van het geven van borstvoeding is de griepprik veilig. Er is al vele jaren ervaring met de griepprik tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Ik ben zwanger, waarom zou ik de griepprik halen?

Lees meer

Ik ben zwanger, waarom zou ik de griepprik halen?

Wanneer je zwanger bent heb je geen grotere kans om griep te krijgen, maar het risico om ernstig ziek te worden wanneer je besmet raakt is wel groter. Daarnaast geeft de zwangere vrouw de antistoffen die door de griepprik aangemaakt worden door aan het ongeboren kind. Hierdoor heeft de baby na geboorte minder kans om met het griepvirus besmet te raken. Al sinds 2012 adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om zwangere vrouwen te vaccineren tegen griep. Nederland is een van de laatste landen die dit advies (sinds 2021) doorvoert in het Nationaal Programma Grieppreventie van het RIVM.