background image home

Wat is Griep?

SYMPTOMEN

Bij griep word je opeens (binnen een paar uur) erg ziek met

Hoge koorts (39 graden of hoger)

Koude rillingen

Hoofdpijn

Spierpijn in uw hele lichaam

Keelpijn en hoesten

FEITEN EN CIJFERS
OVER GRIEP

 • Regelmatig wordt de term ‘griep’ onterecht gebruikt bij klachten zoals hoesten en koorts.
 • Griep is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het influenzavirus.
 • Jaarlijks krijgt 1 op de 10 mensen griep.
 • Bij mensen van 40 jaar en ouder is het risico op een hartinfarct in de week na het doormaken van griep 10x hoger en de kans op een eerste beroerte is 8x verhoogd. 1
 • Bij ouderen in verpleeghuizen ervaart 23% functionele achteruitgang. 15% heeft kans om nooit meer volledig zelfstandig te zijn. 2
 • Volwassenen met diabetes hebben 75% hoger risico op een sterk schommelende bloedsuikerspiegel voor, tijdens en na het doormaken van griep. 3
 • Bij kinderen tot 14 jaar is de kans op een longontsteking 8x verhoogd. 4
 • Ongeveer 50% van de infecties met influenza verloopt zonder klachten (asymptomatisch).
 • Het risico op een hartinfarct is 10x hoger in de week na het doormaken van griep.

Bronnen
 1. Warren-Gash C, et al. Eur respir J. 2018
 2. Andrew MK, et al. J Am Geriatr Soc. 2021.
 3. Samson SI, et al. J Diabetes Sci Technol. 2019
 4. Kubale J et al., Clin Inf Dis. 2021

De kenmerken van griep, verkoudheid en COVID-19 kunnen erg op elkaar lijken.

VERKOUDHEID:
Er zijn meer dan 200 verschillende verkoudheidsvirussen. Het meest voorkomende verkoudheidsvirus is het Rhinovirus.

Ook Coronavirussen, Respiratoir Syncytieel Virus (RSV), Adeno virussen, para-influenzavirussen (PIV) en het humaan metapneumovirus (HMPV) komen regelmatig voor. De symptomen van verkoudheid zijn in vergelijking met griep mild en het leidt zelden tot ernstige complicaties. Bij griep is dit vaker het geval, zeker bij mensen die binnen een risicogroep vallen, zoals ouderen en mensen met een verminderde weerstand.

COVID-19:
COVID-19 wordt veroorzaakt door het Coronavirus SARS-CoV-2. Bij COVID-19 passen klachten zoals een loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping). Heb je klachten die passen bij COVID-19, of wil je meer informatie? Volg dan de richtlijnen van de overheid of kijk op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

De wetenschappelijke benaming voor griep is influenza. Griep is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Het griepseizoen loopt normaal gesproken van november tot april.


Als gedurende 2 opeenvolgende weken meer dan 58 op de 100.000 mensen in Nederland met griepachtige klachten zich bij de huisarts melden, spreken we van een griepepidemie.1

Er bestaan verschillende typen influenzavirussen die continu veranderen. Elk jaar circuleren vaak andere virus varianten, waardoor mensen ieder jaar opnieuw ziek kunnen worden. Zij hebben nog onvoldoende afweer tegen deze varianten. Jaarlijks overlijden in Nederland honderd(en) tot soms wel duizend(en) mensen aan griep. Het aantal verschilt per seizoen en kan oplopen door de indirecte gevolgen zoals een hartinfarct, complicaties als gevolg van bacteriële infecties en verergering van bestaande aandoeningen.

Dat aantal kan oplopen tot duizenden door de indirecte gevolgen zoals een hartinfarct, complicaties als gevolg van bacteriële infecties en verergering van bestaande aandoeningen. Iedereen kan besmet worden en griep krijgen. De gevolgen zijn het grootst voor de risicogroepen, zoals onder andere ouderen en mensen met een hart- of longaandoening.

1. Zoals gerapporteerd door huisartsen die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn